Kategorier
Okategoriserade

Hemtjänst – kan man välja leverantör? 

Det finns all anledning att se över vilka alternativ som finns gällande hjälp och vård för äldre i den kommun man bor i. Vi åldras och med detta kommer också ett större behov av hjälp för att klara vardagens utmaningar. 

Saker som att åka och handla, sköta den egna hygienen, laga mat – eller att bara ta enklare promenader – kan blir svåra att genomföra som en följd av att den egna fysiken sviktar. 

För många så blir lösningen hemtjänst. Väljer du som anhörig hemtjänst till exempelvis dina föräldrar – eller där du som äldre på egen hand väljer den lösningen – så har du en stor fördel i att du inte behöver riva upp- och börja om. 

Fördelar med hemtjänst 

Du bor fortfarande kvar i det egna hemmet och kan fortfarande känna tryggheten som detta ger med sig. Skillnaden är att du regelbundet får besök av personal som hjälper dig med allt från handling, mediciner, matlagning och exempelvis med att duscha och med att komma ut i den friska luften. 

Ditt liv påverkas av hemtjänst, men enbart till det bättre. Personalen blir en förlängning av din kropp: du kan fortfarande göra det du vill och de saker du är van vid att göra – men med skillnaden att du får hjälp med detta. 

Hur ser dina unika behov ut? 

Hemtjänst i Kista och hemtjänst i andra kommuner kan emellertid också skilja sig åt. Dels så finns det olika val att göra. Vissa kommuner har en välutvecklad privat sektor där man ser att många aktörer levererar hemtjänst i privat regi – i andra kommuner så finns knappt möjligheten. 

På gott och ont. Ser man till hemtjänst i Kista så finns det många aktörer och det gör att valet kan bli svårare att göra. Hur vet man vilket företag som kan leverera en tjänst som verkligen passar för de behov man har? Vi skulle säga att följande saker är viktiga att kolla upp inför val av leverantör av hemtjänst i Kista: 

  • Erfarenhet. Hur länge har företaget funnits, hur många kunder har man och hur ser personalomsättningen ut? Ju längre ett företag har funnits, desto bättre är det. 
  • Utbildning. Är all personal utbildad? Det är en viktig fråga att titta närmare på – och den hör ihop med personalomsättningen. Ju mindre rörlig personalen är, desto mer troligt är det att företaget erbjuder bra villkor, chans till utbildning och en fin arbetsmiljö. Hög personalomsättning indikerar det motsatta. 

Anpassning. Är du i behov av mer speciell hjälp och har mer unika behov – exempelvis i form av personal som talar andra språk än svenska? Kolla upp vilka företag som erbjuder detta innan. Det kan göra en enorm skillnad för tryggheten.