Vårt vårdutbud

Läkarmottagning

Vi som arbetar här är specialistläkare och blivande specialistläkare (ST-läkare) i allmänmedicin. Vi bedömer, utreder och behandlar alla sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Vid behov remitterar vi till andra specialister. Vårt mål är att du ska träffa samma läkare vid dina besök hos oss.

Läs mer

Vaccinationsmottagning

Vi vaccinerar dig mot influensa och pneumokocker (lunginflammation). Vi vaccinerar även mot Covid-19.

Läs mer

Sjuksköterskemottagning och distriktssköterska

På vår sjuksköterskemottagning kan du få hjälp med det mesta. Omläggningar, sårvård, borttagning av stygn, injektioner och blodtrycksmätningar är några av de saker vi sysslar med.

Du kan boka tid till sjuksköterska via 1177 Vårdguiden E-tjänster
eller på telefon 011-400 98 00

Läs mer

Patientavgifter och högkostnadsskydd

I Region Östergötland betalar du en enhetlig patientavgift som är 200 kronor för besök i öppenvården. Öppenvård är all vård när du inte blir inlagd på sjukhus.

Av- eller omboka alltid besök i god tid om du har fått förhinder. Då kan någon annan få din tid. Om du behöver avboka ett besök, gör det senast 24 timmar innan besökstiden. Annars räknas det som uteblivet besök och du får betala besöksavgiften 200 kronor. Du kan avboka på telefon eller genom att logga in på 1177.se och använda e-tjänsten omboka eller avboka tid hos mottagningen eller vårdcentralen det gäller.

Receptförnyelse

Recepförnyelse sker via 1177.se/Mina vårdkontakter

Lista dig som patient hos oss

Du kan välja vilken vårdcentral du vill tillhöra genom att logga in på 1177 Vårdguiden och klicka “ändra vårdval”, eller genom att fylla i, skriva ut, signera och skicka in en listningsblankett.

Du kan även lista dig när du besöker oss.

Så jobbar vi

under rådande Covid-19 situation

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och på mottagningen gör vi allt för att förhindra spridningen av coronaviruset. Vi ber dig som är patient att följa våra förhållningsregler.

På detta sätt bidrar vi alla tillsammans till en friskare framtid.

Mer information Covid -19

Folkhälsomyndigheten
Krisinformation.se
Region Östergötland

Skydda dig och andra mot smittspridning

  • Känner du dig förkyld eller sjuk – stanna hemma.
  • Har du en anhörig som är sjuk – stanna hemma.
  • Tvätta gärna händerna när du kommer hit, samt använd handsprit som finns på toaletten och i receptionen.
  • Håll avstånd till andra patienter.
  • Har du varit sjuk och testat positiv för Covid-19 så ber vi dig att vänta med besök hos oss i minst 4 veckor efter att du blivit frisk.
  • Är du orolig angående Covid-19 och vill avvakta ett besök hos oss, avboka i god tid. Avboka 48 timmar innan besök för att undvika att bli debiterad.
  • Ha så få medföljare som möjligt, då vårt väntrum är litet och inte så många får plats.