Vaccinationer

Hos oss kan du vaccinera dig mot Covid-19, säsongsinfluensan och kolera. Vaccinationer utförs i vår egen mottagning.

Våra vaccin:
– Influensavaccin: gratis för riskgruppen.
– Pneumokock: gratis för riskgrupp, med undantag för gravida.
– diTe booster: difteri + tetanus ( stelkramp )

Influensavaccin erbjuds november-februari.

Vaccination rekommenderas till alla riskgrupper.
Till dessa räknas man om man:
– är äldre än 65 år
– har en hjärt- eller lungsjukdom
– har diabetes
– har nedsatt infektionsförsvar av annan orsak
– har en kronisk lever- eller njursjukdom
– är kraftigt överviktig
– har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
– är gravid i senare hälften av graviditeten
– flerfunktionshinder hos barn

Lista dig som patient hos oss

Du kan välja vilken vårdcentral du vill tillhöra genom att logga in på 1177 Vårdguiden och klicka “ändra vårdval”, eller genom att fylla i, skriva ut, signera och skicka in en listningsblankett.

Du kan även lista dig när du besöker oss.

Så jobbar vi

under rådande Covid-19 situation

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och på mottagningen gör vi allt för att förhindra spridningen av coronaviruset. Vi ber dig som är patient att följa våra förhållningsregler.

På detta sätt bidrar vi alla tillsammans till en friskare framtid.

Mer information Covid -19

Folkhälsomyndigheten
Krisinformation.se
Region Östergötland

Skydda dig och andra mot smittspridning

  • Känner du dig förkyld eller sjuk – stanna hemma.
  • Har du en anhörig som är sjuk – stanna hemma.
  • Tvätta gärna händerna när du kommer hit, samt använd handsprit som finns på toaletten och i receptionen.
  • Håll avstånd till andra patienter.
  • Har du varit sjuk och testat positiv för Covid-19 så ber vi dig att vänta med besök hos oss i minst 4 veckor efter att du blivit frisk.
  • Är du orolig angående Covid-19 och vill avvakta ett besök hos oss, avboka i god tid. Avboka 48 timmar innan besök för att undvika att bli debiterad.
  • Ha så få medföljare som möjligt, då vårt väntrum är litet och inte så många får plats.