Sjuksköterskemottagning och distriktssköterska

På vår sjuksköterskemottagning kan du få hjälp med det mesta. I samråd med distriktssköterskan bedömer vi ditt vård- och behandlingsbehov och ser till att du får den hjälp du behöver.

På vår mottagning kan vi hjälpa dig med bland annat:
– Sårvård
– Omläggningar
– Borttagning av stygn
– Blodtrycksmätning
– Bedömning av utslag och eksem
– Vaccinationer
– Råd och stöd i livets alla skeden
– Rökavvänjning, tobaksprevention

Distriktssköterskorna kan även skriva ut vissa receptbelagda mediciner och hjälpmedel.

Du kan boka tid till sjuksköterska via 1177 Vårdguiden E-tjänster
eller på telefon 011-400 98 00

Lista dig som patient hos oss

Du kan välja vilken vårdcentral du vill tillhöra genom att logga in på 1177 Vårdguiden och klicka “ändra vårdval”, eller genom att fylla i, skriva ut, signera och skicka in en listningsblankett.

Du kan även lista dig när du besöker oss.

Så jobbar vi

under rådande Covid-19 situation

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och på mottagningen gör vi allt för att förhindra spridningen av coronaviruset. Vi ber dig som är patient att följa våra förhållningsregler.

På detta sätt bidrar vi alla tillsammans till en friskare framtid.

Mer information Covid -19

Folkhälsomyndigheten
Krisinformation.se
Region Östergötland

Skydda dig och andra mot smittspridning

  • Känner du dig förkyld eller sjuk – stanna hemma.
  • Har du en anhörig som är sjuk – stanna hemma.
  • Tvätta gärna händerna när du kommer hit, samt använd handsprit som finns på toaletten och i receptionen.
  • Håll avstånd till andra patienter.
  • Har du varit sjuk och testat positiv för Covid-19 så ber vi dig att vänta med besök hos oss i minst 4 veckor efter att du blivit frisk.
  • Är du orolig angående Covid-19 och vill avvakta ett besök hos oss, avboka i god tid. Avboka 48 timmar innan besök för att undvika att bli debiterad.
  • Ha så få medföljare som möjligt, då vårt väntrum är litet och inte så många får plats.