Om företaget

Pär Corell
Ägare

Jan Ericson
Ägare

Britt-Louise Malmlöv
Verksamhetschef

Ägare, styrelse och ledning

Företaget Vårdcentralen Strömmen ägs av Jan Ericson och Pär Corell. Ledningen består av dessa samt verksamhetschef Britt-Louise Malmlöv

Mer information om företaget på allabolag.se

Kvalitet

Vi följer Socialstyrelsens krav på ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete.

https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/Ledningssystem/

Ekonomi

Vid dags dato finns ingen ekonomisk redovisning för föregående år, dvs 2020. Detta pga att vårdcentralen startar den 1/11 2021.

Mer information om företaget på allabolag.se